UBG LOYALTY POINT

UBG LOYALTY POINT

Nhà phát triển: IBG USA, LLC

Miễn phí

UBG LOYALTY POINT Miễn phí

UBG LOYALTY POINT

Nhà phát triển: IBG USA, LLC

Ảnh màn hình

UBG LOYALTY POINT
UBG LOYALTY POINT

Mô tả bởi nhà phát triển

UBG là Dịch vụ tích điểm dành cho khách hàng thân thiết (Loyalty Point) thông qua ứng dụng của APP UBG

Tiêu dùng thông minh với công nghệ mua sắm 4.0 chỉ với 1 click. Dịch vụ UBG giúp kích cầu mua sắm. Khách hàng mua càng nhiều hoàn trả giá trị sản phẩm càng nhiều.

Kết nối xây dựng hệ sinh thái doanh nghiệp trên APP UBG để tạo giá trị UBG.
Liên kết các quỹ đầu tư trên toàn cầu. Doanh nghiệp được quảng cáo miễn phí, gia tăng doanh số bán hàng, nâng cao thương hiệu Doanh nghiệp, và nhiều lợi ích khác.

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app UBG LOYALTY POINT

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

Cài đặt cho điện thoại Android

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại Google Play Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "Cài Đặt" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--