myFAP
1.8 / 527 đánh giá

myFAP

Nhà phát triển: FPT Univeristy

Miễn phí

myFAP Miễn phí
1.8 / 527 đánh giá

myFAP

Nhà phát triển: FPT Univeristy

Ảnh màn hình

myFAP
myFAP
myFAP
myFAP
myFAP
myFAP
myFAP
myFAP
myFAP
myFAP
myFAP
myFAP
myFAP
myFAP
myFAP

Mô tả bởi nhà phát triển

Ứng đụng dùng truy cập thông tin đào tạo liên kết với hệ thống FAP (fap.fpt.edu.vn) dành cho phụ huynh và sinh viên.
Chức năng chính trong phiên bản này:
+ Thông báo
+ Tình trạng đơn từ
+ Lịch học theo tuần
+ Lịch thi
+ Lịch học theo kỳ
+ Điểm danh
+ Điểm học kỳ
+ Thông tin rèn luyện
+ Bảng điểm toàn khóa
+ Thông tin học phí
+ Thông tin liên hệ
+ Đánh giá dịch vụ
Tin nhắn

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app myFAP

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--

Các danh mục liên quan