Sức khỏe & Đời sống

Sức khỏe & Đời sống

Nhà phát triển: FACARE INTERNATIONAL MEDICAL TECHNOLOGY JOINT STOCK COMPANY

Miễn phí

Sức khỏe & Đời sống Miễn phí

Sức khỏe & Đời sống

Nhà phát triển: FACARE INTERNATIONAL MEDICAL TECHNOLOGY JOINT STOCK COMPANY

Ảnh màn hình

Sức khỏe & Đời sống
Sức khỏe & Đời sống
Sức khỏe & Đời sống
Sức khỏe & Đời sống
Sức khỏe & Đời sống
Sức khỏe & Đời sống

Mô tả bởi nhà phát triển

ứng dụng cập nhật tin tức sức khoẻ và y tế dành, tin tức luôn được cập nhật 1 cách nhanh nhất, thông báo cho người dùng những tin tức mới nhất và nhanh nhất

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app Sức khỏe & Đời sống

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--