Nhà Nông Xanh

Nhà Nông Xanh

Nhà phát triển: WEATHERPLUS SOLUTION JOINT STOCK COMPANY

Miễn phí

Nhà Nông Xanh Miễn phí

Nhà Nông Xanh

Nhà phát triển: WEATHERPLUS SOLUTION JOINT STOCK COMPANY

Ảnh màn hình

Nhà Nông Xanh

Mô tả bởi nhà phát triển

Nhà Nông Xanh - Tin tức thị trường, mùa vụ, kỹ thuật nông nghiệp, thời tiết tập trung trên một ứng dụng đồng nhất về nội dung và tốc độ cập nhật. Thời tiết thiết lập hằng ngày được cập nhật liên tục với các thông tin chi tiết cần thiết, bạn có thể thiết lập vị trí yêu thích tiện cho việc theo dõi nhanh chóng nhất. Bên cạnh đó, ứng dụng còn hiện và cung cấp các nội dung chi tiết về thời sự, video về chia sẻ kinh nghiệm và phổ biến kiến thức thực thế và nông nghiệp tổng hợp. Hãy cùng trải nghiệm.

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app Nhà Nông Xanh

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--