VTMan - All New ViettelPost

VTMan - All New ViettelPost

Nhà phát triển: Viettel Post Joint Stock Corporation

Miễn phí

VTMan - All New ViettelPost Miễn phí

VTMan - All New ViettelPost

Nhà phát triển: Viettel Post Joint Stock Corporation

Ảnh màn hình

VTMan - All New ViettelPost
VTMan - All New ViettelPost
VTMan - All New ViettelPost
VTMan - All New ViettelPost
VTMan - All New ViettelPost

Mô tả bởi nhà phát triển

Ứng dụng hoàn toàn mới dành cho Nhân viên Bán hàng ViettelPost và các đối tác - Đại lý khởi nghiệp cùng ViettelPost.

Các chức năng cơ bản :
- Phát hàng, phát hàng 1 phần
- Nhận hàng
- Thay đổi bưu cục
- Và nhiều tính năng mới giúp tương tác trực tiếp giữa các thành viên và khách hàng trong hệ sinh thái ViettelPost.
Vì ViettelPost vững mạnh, thành công nhờ sự tử tế.
- Là người lính
- Sống sáng tạo
- Vì khách hàng
- Cùng hạnh phúc

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app VTMan - All New ViettelPost

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--