MSB Plus
3.7 / 131 đánh giá

MSB Plus

Nhà phát triển: Vietnam Maritime Commercial Joint Stock Bank

Miễn phí

MSB Plus Miễn phí
3.7 / 131 đánh giá

MSB Plus

Nhà phát triển: Vietnam Maritime Commercial Joint Stock Bank

Ảnh màn hình

MSB Plus
MSB Plus
MSB Plus
MSB Plus
MSB Plus
MSB Plus
MSB Plus
MSB Plus

Mô tả bởi nhà phát triển

Cộng đồng chi tiêu thẻ vs hơn 1000 ưu đãi mỗi ngày
Trả góp online nhanh gọn lãi xuất ưu đãi
Quản lí dữ liệu, bảo mật sử dụng thẻ
Thông báo nhanh chóng cập nhật mọi giao dịch
Sử dụng thẻ online với hàng ngàn lựa chọn

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app MSB Plus

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--

Các danh mục liên quan