tạo nhạc chuông - cắt nhạc

tạo nhạc chuông - cắt nhạc

Nhà phát triển: Shuyong Jia

Miễn phí

tạo nhạc chuông - cắt nhạc Miễn phí

tạo nhạc chuông - cắt nhạc

Nhà phát triển: Shuyong Jia

Ảnh màn hình

tạo nhạc chuông - cắt nhạc
tạo nhạc chuông - cắt nhạc
tạo nhạc chuông - cắt nhạc
tạo nhạc chuông - cắt nhạc
tạo nhạc chuông - cắt nhạc
tạo nhạc chuông - cắt nhạc
tạo nhạc chuông - cắt nhạc

Mô tả bởi nhà phát triển

Trình tạo nhạc chuông, tạo nhạc chuông tùy chỉnh và cài đặt nhạc chuông dễ dàng. Bạn có thể đặt nhạc chuông bằng Garageband.
Trình tạo nhạc chuông có thể tạo nhạc chuông bằng cách trích xuất âm thanh từ video và cũng cung cấp chức năng cắt và chuyển đổi âm thanh.

- Nhập video từ thư viện ảnh để trích xuất âm thanh và tạo nhạc chuông
- Nhập video từ máy tính của bạn và tạo nhạc chuông
- Nhập âm thanh, âm nhạc, cắt, tạo nhạc chuông
- Tự động chuyển đổi và chia sẻ nhạc chuông đã tạo thành GarageBand, dễ dàng đặt nhạc chuông điện thoại.

liên hệ chúng tôi: meensa_tech@163.com

Ringtone Maker, create custom ringtones and setup ringtone easily. You can set ringtone by garageband.
Ringtone Maker can make ringtones by extracting audio from video, and also provides audio cutting and conversion functions.

- Import videos from the photo library to extract audio and make ringtones
- Import videos from your computer and make ringtones
- Import audio, music, crop, make ringtones
- Automatically convert and share the made ringtones to GarageBand, set the phone ringtone easily.

contact us: meensa_tech@163.com

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app tạo nhạc chuông - cắt nhạc

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--