HADES STUDIO

HADES STUDIO

Nhà phát triển: FooLab

Miễn phí

HADES STUDIO Miễn phí

HADES STUDIO

Nhà phát triển: FooLab

Ảnh màn hình

HADES STUDIO
HADES STUDIO
HADES STUDIO
HADES STUDIO
HADES STUDIO
HADES STUDIO

Mô tả bởi nhà phát triển

HADES -THỜI TRANG ĐƯỜNG PHỐ

Cập nhật những bộ sưu tập và sự kiện mới nhất của HADES, các sản phẩm đặt biệt và limited sẽ được cập nhật đầy đủ.
Mua hàng HADES sẽ dễ hơn nhiều với 1 thao tác đăng nhập, bạn sẽ có đầy đủ thông tin về chúng tôi và các sản phẩm của chúng tôi. Các sự kiện và giảm giá sẽ được thiết lập ngay trong tài khoản của bạn.

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app HADES STUDIO

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--