Saldo. Máy tính cho vay

Saldo. Máy tính cho vay

Nhà phát triển: Foresko

Miễn phí

Saldo. Máy tính cho vay Miễn phí

Saldo. Máy tính cho vay

Nhà phát triển: Foresko

Ảnh màn hình

Saldo. Máy tính cho vay
Saldo. Máy tính cho vay
Saldo. Máy tính cho vay
Saldo. Máy tính cho vay
Saldo. Máy tính cho vay
Saldo. Máy tính cho vay
Saldo. Máy tính cho vay
Saldo. Máy tính cho vay
Saldo. Máy tính cho vay
Saldo. Máy tính cho vay

Mô tả bởi nhà phát triển

Máy tính khoản vay của Saldo sẽ cho phép bạn tính toán các khoản thanh toán quá mức cho vay so với các thông số đã chọn cho một niên kim hoặc kế hoạch phân biệt. Lịch thanh toán khoản vay hàng tháng sẽ cho phép bạn đánh giá khả năng trả nợ của mình.

Tính năng ứng dụng:
• Máy tính để tính khoản vay, thế chấp
• Thanh toán sớm (tính tiết kiệm)
• Niên kim hoặc chương trình phân biệt
• Hạch toán một hoặc nhiều khoản vay
• Đồng bộ hóa các khoản tín dụng trong iCloud
• Khả năng đặt mật khẩu cho ứng dụng

Điều khoản sử dụng
https://app.foresco.ru/terms.html

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app Saldo. Máy tính cho vay

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--