Quy Luật Tam Giới

Quy Luật Tam Giới

Nhà phát triển: Trung Pham

Miễn phí

Quy Luật Tam Giới Miễn phí

Quy Luật Tam Giới

Nhà phát triển: Trung Pham

Ảnh màn hình

Quy Luật Tam Giới
Quy Luật Tam Giới
Quy Luật Tam Giới
Quy Luật Tam Giới
Quy Luật Tam Giới
Quy Luật Tam Giới
Quy Luật Tam Giới
Quy Luật Tam Giới
Quy Luật Tam Giới
Quy Luật Tam Giới

Mô tả bởi nhà phát triển

Tam Giới sở dĩ giữ được sự an ổn, không bị xáo trộn, diệt vong cho đến ngày hôm nay chính là nhờ vào những quy luật bất biến tồn tại từ thuở hỗn mang, khai thiên lập địa cho đến ngày nay, nhưng mà đời người chỉ trải có mấy mươi năm vô cùng ngắn ngủi so với sự tồn tại, vận hành của cả Tam Giới, vì vậy bản thân một người trong một đời, một kiếp thì không thể nào hiểu hết được hay thể nghiệm được những quy luật bất biến đó của Tam Giới, thấu rõ vấn đề này, cho nên từ các đời Tổ Sư trước của tông phái Thất Sơn Chi Phật đã có những tìm hiểu, ghi chép về một số quy luật vận hành trong thế giới tâm linh. Xét thấy thời thế đã khế hợp, khi hiểu rõ về những quy luật vận hành đó của Tam Giới, chúng sanh sẽ không còn dám khinh mạn, coi thường Nhân – Quả nữa! Bởi trên đầu ba tấc đã có thần linh, mỗi việc ta làm, mỗi điều ta nói, những điều ta nghĩ đều có trời phật chứng giám, để chúng sanh hữu duyên có thêm điều kiện và cơ hội thấu triệt chánh pháp, đả phá vô minh, trừ mê khai ngộ, Tuệ Minh tôi đã cất công biên soạn lại thành bộ sách này, để mong truyền lại cho đời sau!

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app Quy Luật Tam Giới

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--