mộc ngư - M‪õ‬
4.3 / 37 đánh giá

mộc ngư - M‪õ‬

Nhà phát triển: niner wong

Miễn phí

mộc ngư - M‪õ‬ Miễn phí
4.3 / 37 đánh giá

mộc ngư - M‪õ‬

Nhà phát triển: niner wong

Ảnh màn hình

mộc ngư - M‪õ‬
mộc ngư - M‪õ‬
mộc ngư - M‪õ‬
mộc ngư - M‪õ‬

Mô tả bởi nhà phát triển

Ứng dụng này mô phỏng một con cá bằng gỗ thật. Chạm vào màn hình để phát âm thanh.
Chức năng tự động phát cũng có sẵn.
Và có 12 hiệu ứng âm thanh có sẵn.

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app mộc ngư - M‪õ‬

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--