SVnet
1.4 / 317 đánh giá

SVnet

Nhà phát triển: Dekiru Joint Stock Company

Miễn phí

SVnet Miễn phí
1.4 / 317 đánh giá

SVnet

Nhà phát triển: Dekiru Joint Stock Company

Ảnh màn hình

SVnet
SVnet
SVnet
SVnet
SVnet
SVnet
SVnet
SVnet
SVnet
SVnet

Mô tả bởi nhà phát triển

SVnet là ứng dụng quản lý hoạt động ngoại khóa dành riêng cho các bạn sinh viên các trường đại học và cao đẳng trên cả nước.
Thông qua các hệ thống quản lý và cơ sở dữ liệu, Svnet cung cấp cho sinh viên và nhà trường những công cụ tiện ích nhất:
- Hệ thống giúp nhà trường quản lý dễ dàng các thông tin về hoạt động, các sinh viên tham gia, và các đề xuất nguyên vọng của sinh viên đóng góp cho nhà trường
- Hệ thống quản lý tài khoản SSO giúp sinh viên sử dụng duy nhất 1 tài khoản cho toàn bộ các công cụ và tiện ích của nhà trường. Sinh viên có thể tra cứu các hoạt động ngoại khóa của trường, nhận thông báo về các hoạt động, trao đổi các thông tin ngoại khóa đã đăng ký tham gia.
- Đặc biệt, hệ thống hỗ trợ tích điểm khi sinh viên tham gia hoạt động ngoại khóa của trường bằng công nghệ quét mã QR mà không cần dùng đến thẻ sinh viên hay các giấy tờ khác.

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app SVnet

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--

Các danh mục liên quan