Color Man House

Color Man House

Nhà phát triển: COLOR MAN FOOD JOINT STOCK COMPANY

Miễn phí

Color Man House Miễn phí

Color Man House

Nhà phát triển: COLOR MAN FOOD JOINT STOCK COMPANY

Ảnh màn hình

Color Man House
Color Man House
Color Man House
Color Man House
Color Man House

Mô tả bởi nhà phát triển

- Ứng dụng quản lý chăm sóc khách hàng của Color Man House
Những tính năng chính của ứng dụng:
- Hiển thị thông tin cá nhân và thông tin chương trình thành viên.
- Nhận được ưu đãi từ Color Man House với nhiều chương trình khách nhau.
- Hiển thị các hoạt động tương tác: thực hiện nhiệm vụ tích lũy điểm, đổi quà bằng điểm.
- Đặt mua trên ứng dụng.
- Xem thông tin cửa hàng gần nhất trên ứng dụng.

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app Color Man House

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--