AutoAgri
4.0 / 5 đánh giá

AutoAgri

Nhà phát triển: Do Viet

Miễn phí

AutoAgri Miễn phí
4.0 / 5 đánh giá

AutoAgri

Nhà phát triển: Do Viet

Ảnh màn hình

AutoAgri
AutoAgri
AutoAgri
AutoAgri
AutoAgri
AutoAgri
AutoAgri
AutoAgri
AutoAgri
AutoAgri
AutoAgri

Mô tả bởi nhà phát triển

Truy xuất nguồn gốc, theo dõi giám sát sinh trưởng của cây trồng

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app AutoAgri

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--

Các danh mục liên quan