ERM - Hồ sơ sức khỏe

ERM - Hồ sơ sức khỏe

Nhà phát triển: ELECTRONIC RECORDS MANAGEMENT JOINT STOCK COMPANY

Miễn phí

ERM - Hồ sơ sức khỏe Miễn phí

ERM - Hồ sơ sức khỏe

Nhà phát triển: ELECTRONIC RECORDS MANAGEMENT JOINT STOCK COMPANY

Ảnh màn hình

ERM - Hồ sơ sức khỏe
ERM - Hồ sơ sức khỏe
ERM - Hồ sơ sức khỏe
ERM - Hồ sơ sức khỏe
ERM - Hồ sơ sức khỏe
ERM - Hồ sơ sức khỏe
ERM - Hồ sơ sức khỏe
ERM - Hồ sơ sức khỏe
ERM - Hồ sơ sức khỏe

Mô tả bởi nhà phát triển

Cổng giúp người bệnh đặt lịch khám tới bác sĩ của phòng khám, bệnh viện.

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app ERM - Hồ sơ sức khỏe

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--