KNGUYEN store

KNGUYEN store

Nhà phát triển: FooLab

Miễn phí

KNGUYEN store Miễn phí

KNGUYEN store

Nhà phát triển: FooLab

Ảnh màn hình

KNGUYEN store
KNGUYEN store
KNGUYEN store
KNGUYEN store
KNGUYEN store

Mô tả bởi nhà phát triển

KNGUYEN baby&family store là ứng dụng chuyên cung cấp đồ mẹ và bé chính hãng, chất lượng tốt nhất tới tay người tiêu dùng

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app KNGUYEN store

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--