Luckylott

Luckylott

Nhà phát triển: LUCKYLOTT JOINT STOCK COMPANY

Miễn phí

Luckylott Miễn phí

Luckylott

Nhà phát triển: LUCKYLOTT JOINT STOCK COMPANY

Ảnh màn hình

Luckylott
Luckylott
Luckylott
Luckylott
Luckylott
Luckylott
Luckylott
Luckylott
Luckylott
Luckylott
Luckylott
Luckylott
Luckylott
Luckylott
Luckylott
Luckylott
Luckylott
Luckylott
Luckylott
Luckylott

Mô tả bởi nhà phát triển

Xem thông tin các sản phẩm vé số Vietlott và mua hộ người chơi.

Xem thông tin các sản phẩm vé số Vietlott và mua hộ người chơi.
Các loại vé bao gồm như: Keno, Power 6/55, Mega 6/45, Max 3D, Max 3D+, Max 3D Pro.
Người dùng đăng ký và đăng nhập bằng số điện thoại của mình.
Ứng dụng chỉ cho phép người dùng từ 18 tuổi trở lên sử dụng, và chỉ áp dụng trong lãnh thổ Việt Nam.

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app Luckylott

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--