ReproBack

ReproBack

Nhà phát triển: Shunsuke Yahata

Miễn phí

ReproBack Miễn phí

ReproBack

Nhà phát triển: Shunsuke Yahata

Ảnh màn hình

ReproBack
ReproBack
ReproBack
ReproBack
ReproBack
ReproBack
ReproBack
ReproBack
ReproBack
ReproBack
ReproBack
ReproBack
ReproBack

Mô tả bởi nhà phát triển

ReproBack là nâng cao khả năng sao chép của bạn.
Bằng cách đặt các đường bổ trợ giống như Lưới trên hình ảnh gốc, bạn có thể tạo lại trong khi luôn nắm được tỷ lệ của từng phần và sự cân bằng tổng thể.

Tôi muốn có thể vẽ tốt.
Tôi muốn kiểm tra sự cân bằng của bức tranh đã hoàn thành.
Tôi muốn con tôi học cách vẽ.

Hãy sử dụng nó cho các mục đích khác nhau như.

※ Ứng dụng này được sản xuất tại Nhật Bản.
Tiếng Nhật và tiếng Anh được sử dụng làm ngôn ngữ ký hiệu trong ứng dụng.

※ Các trang web sau đây hoạt động được mượn cho hình ảnh mẫu.
・ Không có cô gái bản quyền / thư viện minh họa miễn phí [tài liệu miễn phí] (https://fromtheasia.com/illustration/nocopyrightgirl)

※Terms of Use/privacy policy(https://katonbo.jimdosite.com/)

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app ReproBack

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--