DCI Meditation

DCI Meditation

Nhà phát triển: Truong Anh Duc Nguyen

Miễn phí

DCI Meditation Miễn phí

DCI Meditation

Nhà phát triển: Truong Anh Duc Nguyen

Ảnh màn hình

DCI Meditation
DCI Meditation

Mô tả bởi nhà phát triển

Ứng dụng hỗ trợ thiền với các tính năng như:
- Thiết lập thời gian thiền, chuông và âm thanh xung quanh
- Lưu lại lịch sử thiền, báo cáo theo ngày, tuần, tháng
- Đọc các bài viết về hướng dẫn thiền
- Tham gia vào các nhóm thiền

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app DCI Meditation

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--