Sammi Shop
4.5 / 115 đánh giá

Sammi Shop

Nhà phát triển: FooLab

Miễn phí

Sammi Shop Miễn phí
4.5 / 115 đánh giá

Sammi Shop

Nhà phát triển: FooLab

Ảnh màn hình

Sammi Shop
Sammi Shop
Sammi Shop

Mô tả bởi nhà phát triển

Sammi Shop là chuỗi siêu thị mỹ phẩm 100% chính hãng và uy tín hàng đầu Việt Nam. Hoạt động
từ 2009 đến nay, Sammi đã có hơn 10 năm kinh nghiệp trong công cuộc trở thành tên tuổi chủ
lực của ngành mỹ phẩm tại Việt Nam.

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app Sammi Shop

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

Cài đặt cho điện thoại Android

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại Google Play Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "Cài Đặt" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--