VnResource HRM PRO
2.2 / 28 đánh giá

VnResource HRM PRO

Nhà phát triển: Hien Pham

Miễn phí

VnResource HRM PRO Miễn phí
2.2 / 28 đánh giá

VnResource HRM PRO

Nhà phát triển: Hien Pham

Ảnh màn hình

VnResource HRM PRO
VnResource HRM PRO
VnResource HRM PRO
VnResource HRM PRO
VnResource HRM PRO
VnResource HRM PRO
VnResource HRM PRO
VnResource HRM PRO

Mô tả bởi nhà phát triển

Nhằm mang lại lợi ích cho khách hàng thông qua khai thác tối đa các tính năng của Giải Pháp Quản Lý Nhân Sự VnResource HRM PRO, VnResource cung cấp App VnResource HRM PRO với các tính năng như sau:

CÁC CHỨC NĂNG CHO NHÂN VIÊN:
• Tra cứu thông tin liên lạc của nhân viên trong công ty
• Tự cập nhật thông tin cá nhân
• Chấm công GPS
• Xem bảng công
• Đăng ký nghỉ phép
• Đăng ký tăng ca
• Đăng ký đi công tác
• Đăng ký bổ sung dữ liệu chấm công

CÁC CHỨC NĂNG CHO NHÀ QUẢN LÝ:
• Xem thông tin hồ sơ của nhân viên mà mình quản lý
• Phê duyệt tăng ca, nghỉ phép, lịch công tác của nhân viên

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app VnResource HRM PRO

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--

Các danh mục liên quan