LoBiCo., Corp

LoBiCo., Corp

Nhà phát triển: Tuan Hua Anh

Miễn phí

LoBiCo., Corp Miễn phí

LoBiCo., Corp

Nhà phát triển: Tuan Hua Anh

Ảnh màn hình

LoBiCo., Corp
LoBiCo., Corp
LoBiCo., Corp
LoBiCo., Corp
LoBiCo., Corp

Mô tả bởi nhà phát triển

TRUYỀN THÔNG NỘI BỘ DOANH NGHIỆP
Thông tin về các chính sách, hoạt động được chia sẻ trên bảng tin công ty giúp truyền tải thông điệp và tầm nhìn của công ty, ban lãnh đạo tới các nhân viên

GIAO TIẾP ĐA CHIỀU VÀ TỨC THỜI
Các kênh giao tiếp online dễ dàng, nhanh chóng, tăng tương tác và gắn kết thành viên trong doanh nghiệp

CHIA SẺ KIẾN THỨC
Tài liệu, thông tin, chính sách, nội quy, các form mẫu,... tìm kiếm dễ dàng, giúp nhân viên mới nắm bắt kiến thức, hòa nhập và xử lý công việc nhanh

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app LoBiCo., Corp

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--