Máy Tính Lãi Kép

Máy Tính Lãi Kép

Nhà phát triển: Patrick Gautheret

Miễn phí

Máy Tính Lãi Kép Miễn phí

Máy Tính Lãi Kép

Nhà phát triển: Patrick Gautheret

Ảnh màn hình

Máy Tính Lãi Kép
Máy Tính Lãi Kép
Máy Tính Lãi Kép
Máy Tính Lãi Kép
Máy Tính Lãi Kép
Máy Tính Lãi Kép
Máy Tính Lãi Kép
Máy Tính Lãi Kép

Mô tả bởi nhà phát triển

Tính lãi kép của bạn với ứng dụng được thiết kế đẹp của chúng tôi.

Cho dù bạn là nhà đầu tư, có kế hoạch đầu tư như Warren Buffet (đó là cách anh ta tạo ra tất cả tài sản của mình, thông qua việc gộp sau nhiều năm) hoặc muốn đầu tư thông minh hơn vào thị trường chứng khoán, tiền điện tử (như Bitcoin, Ethereum, IOTA, XRP, Litecoin , EOS, Bitcoin Cash, Binance Coin, ...) thì ứng dụng đơn giản này là dành cho bạn.

Người ta thường hiểu sai rằng Albert Einstein lần đầu tiên đưa ra công thức tính lãi kép, tuy nhiên, công thức này vẫn là thiên tài và là một trong những cơ hội lớn nhất để bạn có được sự giàu có để bạn có thể nghỉ hưu sớm và không phải lo lắng rất nhiều về lương hưu của bạn.

Với ứng dụng của chúng tôi, bạn có thể:
- Ứng dụng miễn phí 100%
- Xem ngay biểu đồ của lãi kép có hiệu lực
- Xem lãi kép tính theo ngày, tháng, năm
- Sử dụng ứng dụng bằng ngôn ngữ ưa thích của bạn (chúng tôi hỗ trợ hơn 100 ngôn ngữ)
- Sử dụng loại tiền bạn ưa thích (chúng tôi hỗ trợ 65 loại tiền khác nhau)
- Điều chỉnh lãi suất (%), tiền gửi ban đầu ($, €, ¥, £, ...), đóng góp mới hàng năm / hàng tháng / hàng ngày và năm / tháng / ngày với thanh trượt đơn giản
- Đồ thị sẽ cập nhật theo thời gian thực khi thực hiện bất kỳ thay đổi nào
- nhận danh sách chi tiết về tiền của bạn với lãi kép, không có lãi kép và chênh lệch giữa hai
- thay đổi kiểu số tiền của bạn (ví dụ: ở các quốc gia nói tiếng Anh: 100.000 USD sẽ là 100.000 EURO ở các nước châu Âu hoặc bạn cũng có thể hiển thị các số được tính như 100 000)

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app Máy Tính Lãi Kép

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--