Fonts: Bàn Phím Chữ Đẹp

Fonts: Bàn Phím Chữ Đẹp

Nhà phát triển: THINKING SKILLS APPS, SOCIEDAD LIMITADA

Miễn phí

Fonts: Bàn Phím Chữ Đẹp Miễn phí

Fonts: Bàn Phím Chữ Đẹp

Nhà phát triển: THINKING SKILLS APPS, SOCIEDAD LIMITADA

Ảnh màn hình

Fonts: Bàn Phím Chữ Đẹp
Fonts: Bàn Phím Chữ Đẹp
Fonts: Bàn Phím Chữ Đẹp
Fonts: Bàn Phím Chữ Đẹp
Fonts: Bàn Phím Chữ Đẹp
Fonts: Bàn Phím Chữ Đẹp

Mô tả bởi nhà phát triển

Bạn có muốn các bài đăng và hồ sơ trên Instagram, Snaps, bài đăng trên TikTok, tin nhắn WhatsApp của mình nổi bật so với những người khác không?
Để gây ấn tượng với những người theo dõi và bạn bè, bạn có thể sử dụng nhiều phông chữ độc quyền của chúng tôi.

Sau khi tải xuống bàn phím phông chữ này, bạn có thể sử dụng nó với:
• iMessage
• Instagram
• WhatsApp
• Facebook
• TikTok
• Snapchat
• Twitter
• Điện tín
• Roblox
và Nhiều Ứng dụng khác, nơi bạn nhập mọi thứ!

Trong ứng dụng mua hàng:
-Bạn có thể trở thành người dùng cao cấp thông qua đăng ký tự động gia hạn cho mỗi $ 9,99 hàng tháng.
- Thanh toán sẽ được tính vào Tài khoản iTunes khi xác nhận mua hàng
- Đăng ký tự động gia hạn trừ khi tự động gia hạn được tắt ít nhất 24 giờ trước khi kết thúc giai đoạn hiện tại
- Tài khoản sẽ bị tính phí gia hạn trong vòng 24 giờ trước khi kết thúc giai đoạn hiện tại và xác định chi phí gia hạn
- Người dùng có thể quản lý đăng ký và tự động gia hạn có thể bị tắt bằng cách chuyển đến Cài đặt tài khoản của người dùng sau khi mua
- Bất kỳ phần nào chưa sử dụng của thời gian dùng thử miễn phí, nếu được cung cấp, sẽ bị mất khi người dùng mua đăng ký ấn phẩm đó, nếu có


Bạn có thể kiểm tra các điều khoản sử dụng:
https://socem.com/TermsOfUse.html

Bạn có thể kiểm tra chính sách bảo mật:
http://socem.com/PrivacyPolicy.html

Chúng tôi sẵn sàng trợ giúp nếu bạn nghĩ đến bất kỳ điều gì, bạn có thể gửi email tới support@socem.com

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app Fonts: Bàn Phím Chữ Đẹp

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--