GOBI - Driver

GOBI - Driver

Nhà phát triển: MAY SOFTWARE TECHNOLOGIES COMPANY LIMITED

Miễn phí

GOBI - Driver Miễn phí

GOBI - Driver

Nhà phát triển: MAY SOFTWARE TECHNOLOGIES COMPANY LIMITED

Ảnh màn hình

GOBI - Driver
GOBI - Driver
GOBI - Driver
GOBI - Driver
GOBI - Driver
GOBI - Driver
GOBI - Driver
GOBI - Driver

Mô tả bởi nhà phát triển

Ứng dụng GOBI dành cho tài xế

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app GOBI - Driver

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--