GOBI - Giao hàng, vận chuyển

GOBI - Giao hàng, vận chuyển

Nhà phát triển: MAY SOFTWARE TECHNOLOGIES COMPANY LIMITED

Miễn phí

GOBI - Giao hàng, vận chuyển Miễn phí

GOBI - Giao hàng, vận chuyển

Nhà phát triển: MAY SOFTWARE TECHNOLOGIES COMPANY LIMITED

Ảnh màn hình

GOBI - Giao hàng, vận chuyển
GOBI - Giao hàng, vận chuyển
GOBI - Giao hàng, vận chuyển
GOBI - Giao hàng, vận chuyển
GOBI - Giao hàng, vận chuyển

Mô tả bởi nhà phát triển

Ứng dụng giao hàng, vận chuyển công nghệ

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app GOBI - Giao hàng, vận chuyển

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--