Hitool

Hitool

Nhà phát triển: Shenzhen Chengyouhudong Interactive Technology Co., Ltd.

Miễn phí

Hitool Miễn phí

Hitool

Nhà phát triển: Shenzhen Chengyouhudong Interactive Technology Co., Ltd.

Ảnh màn hình

Hitool

Mô tả bởi nhà phát triển

Đây là một Hitool hoàn toàn mới, và rất vui được gặp bạn. Sống trong làng toàn cầu, bạn và tôi là bạn.

[Nâng cấp mới]
-Translator Butler: Vẫn lo lắng rằng bên kia không thể hiểu bạn đang nói gì? Chọn ngôn ngữ bạn cần dịch và mô tả vấn đề bạn đang gặp phải. Quản gia dịch thuật cá nhân sẽ có mặt tại dịch vụ của bạn
-Quản lý du lịch: Bạn đang đi du lịch xa hơn và xa hơn từ điểm đến của bạn? Chọn điểm bắt đầu và điểm kết thúc của bạn, quản gia du lịch sẽ đo chính xác khoảng cách cho bạn

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app Hitool

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--