Speechbot - Nghe sách của bạn

Speechbot - Nghe sách của bạn

Nhà phát triển: Wzp Solutions Lda

Miễn phí

Speechbot - Nghe sách của bạn Miễn phí

Speechbot - Nghe sách của bạn

Nhà phát triển: Wzp Solutions Lda

Ảnh màn hình

Speechbot - Nghe sách của bạn
Speechbot - Nghe sách của bạn
Speechbot - Nghe sách của bạn
Speechbot - Nghe sách của bạn
Speechbot - Nghe sách của bạn
Speechbot - Nghe sách của bạn
Speechbot - Nghe sách của bạn
Speechbot - Nghe sách của bạn
Speechbot - Nghe sách của bạn
Speechbot - Nghe sách của bạn
Speechbot - Nghe sách của bạn
Speechbot - Nghe sách của bạn
Speechbot - Nghe sách của bạn
Speechbot - Nghe sách của bạn

Mô tả bởi nhà phát triển

Chuyển đổi sách, bài báo và tin tức thành audiobook.
Hãy để ứng dụng đọc bất kỳ văn bản nào cho bạn.
Tải ứng dụng ngay bây giờ.

Bạn có biết những người siêu thông minh mà bằng cách nào đó dường như đã đọc tất cả mọi thứ? Bây giờ bạn có thể theo kịp họ và thậm chí không cần phải có thời gian để đọc. Hãy để Speechbot đọc cho bạn. Ứng dụng biến đổi sách, bài báo và tin tức thành audiobook. Bây giờ bạn có thể được thông báo trong khi lái xe, nấu ăn hoặc chơi thể thao.

CÁC TÍNH NĂNG PRO
• Tất cả Air Apps
• Sử dụng không giới hạn
• 100% không có quảng cáo
• Tất cả tính năng

Tùy chọn đăng ký của chúng tôi là:
- Hàng tuần - USD4.99
- Hàng tháng - USD9.99
- Hàng năm - USD69.99

Số tiền thanh toán cho gói đăng ký sẽ được trừ vào tài khoản iTunes của bạn tại thời điểm xác nhận mua hàng và khi bắt đầu mỗi kỳ gia hạn. Gói đăng ký với thời hạn dùng thử miễn phí sẽ tự động gia hạn thành gói đăng ký tính phí. Bạn có thể hủy gói đăng ký hoặc gói dùng thử miễn phí tại mục cài đặt iTunes chậm nhất là 24 giờ trước khi kết thúc thời hạn dùng thử miễn phí. Gói đăng ký sẽ bị hủy ngay sau ngày cuối cùng của thời hạn đăng ký hiện tại và bạn sẽ được hạ xuống gói dịch vụ miễn phí. Nếu bạn mua gói đăng ký trả phí khi còn trong thời gian dùng thử miễn phí, thời gian dùng thử còn dư (nếu có) sẽ bị mất đi.


Facebook: https://www.facebook.com/airappsco

Twitter: https://twitter.com/airappsco

Instagram: https://www.instagram.com/airappsco

Chính sách bảo mật: https://airapps.co/privacy

Điều khoản sử dụng: https://airapps.co/terms

Hỗ trợ: support@airapps.co

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app Speechbot - Nghe sách của bạn

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--