Hải sản Calisa

Hải sản Calisa

Nhà phát triển: LIEU TOAN

Miễn phí

Hải sản Calisa Miễn phí

Hải sản Calisa

Nhà phát triển: LIEU TOAN

Ảnh màn hình

Hải sản Calisa
Hải sản Calisa
Hải sản Calisa
Hải sản Calisa
Hải sản Calisa
Hải sản Calisa
Hải sản Calisa
Hải sản Calisa
Hải sản Calisa
Hải sản Calisa
Hải sản Calisa
Hải sản Calisa
Hải sản Calisa
Hải sản Calisa

Mô tả bởi nhà phát triển

App sử dụng cho cộng tác viên bên ngoài (sale, logistic,...)
. app có thể truy cập được từ các đối tác bên ngoài nhưng cần được xét duyệt và hỗ trợ từ công ty Calisa.
App cho phép các user partner dùng các chức năng:
- Nhập kho (Chọn kho, chọn sản phẩm nhập hàng)
- Xuất kho.
- Quản lý hàng trả về (Tìm hóa đơn, tạo phiếu trả hàng, Cập nhật phiếu trả hàng)
- Vệ sinh hồ (Chọn kho, chọn hồ và tiến hành vệ sinh)
- Giao hàng (Xem và quản lý vận đơn, xem đường đi...)
- Quản lý giao hàng (quản lý phiếu giao hàng và xem chi tiết vận đơn)
- Xem báo cáo, thống kê doanh thu, thống kê giao hàng.
- Bán hàng (Tạo đơn hàng, quản lý đơn hàng, check giá nhanh , quản lý khách hàng, doanh số).
- Cập nhật profile.

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app Hải sản Calisa

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--