Chuyển đổi tiền tệ phụ tùng

Chuyển đổi tiền tệ phụ tùng

Nhà phát triển: Beaverhood LLC

Miễn phí

Chuyển đổi tiền tệ phụ tùng Miễn phí

Chuyển đổi tiền tệ phụ tùng

Nhà phát triển: Beaverhood LLC

Ảnh màn hình

Chuyển đổi tiền tệ phụ tùng
Chuyển đổi tiền tệ phụ tùng
Chuyển đổi tiền tệ phụ tùng
Chuyển đổi tiền tệ phụ tùng
Chuyển đổi tiền tệ phụ tùng
Chuyển đổi tiền tệ phụ tùng
Chuyển đổi tiền tệ phụ tùng
Chuyển đổi tiền tệ phụ tùng
Chuyển đổi tiền tệ phụ tùng
Chuyển đổi tiền tệ phụ tùng
Chuyển đổi tiền tệ phụ tùng

Mô tả bởi nhà phát triển

Công cụ chuyển đổi tiền tệ thông minh và mạnh mẽ.

+ Hoạt động ngoại tuyến.
+ 140 loại tiền tệ thế giới.
+ Tiền điện tử.
+ Danh sách tiền tệ.
+ Tỷ giá hối đoái hiện hành.
+ Giá camera nhận dạng và chuyển đổi.
+ Camera dịch và chuyển đổi menu nhà hàng.
+ Dịch lên đến 50 ngôn ngữ.
+ Hỗ trợ trực tuyến 24/7.

Các tùy chọn truy cập đầy đủ:
1. Đăng ký trả phí hàng tháng bao gồm khoản thanh toán hàng tháng là $ 2,99 để mở khóa tất cả các tính năng của ứng dụng.
2. Đăng ký trả phí hàng năm bao gồm khoản thanh toán hàng năm là 25,99 $$ để mở khóa tất cả các tính năng của ứng dụng.

Sự đổi mới:
Thanh toán sẽ được ghi có vào Tài khoản iTunes khi xác nhận mua hàng.
Đăng ký tự động gia hạn trừ khi tắt tính năng tự động gia hạn. Thanh toán cho việc gia hạn sẽ được thực hiện trong vòng 24 giờ trước kỳ hạn cuối cùng hiện tại
Người dùng có thể quản lý đăng ký, có thể tắt tính năng tự động gia hạn, chuyển sang chế độ nat
Mọi phần chưa sử dụng của thời gian dùng thử miễn phí, nếu được cung cấp, sẽ bị hủy khi người dùng mua đăng ký xuất bản, nếu có.

Chính sách riêng tư - https://www.freeprivacypolicy.com/privacy/view/bc7a0ce71ca8ae4439fbfb070e32f521
Điều khoản sử dụng - https://termsfeed.com/terms-service/0e7816989775632a71af6828e0292e84

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app Chuyển đổi tiền tệ phụ tùng

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--