Hải Phòng Travel
3.4 / 14 đánh giá

Hải Phòng Travel

Nhà phát triển: DOBODY GLOBAL JOINT STOCK COMPANY

Miễn phí

Hải Phòng Travel Miễn phí
3.4 / 14 đánh giá

Hải Phòng Travel

Nhà phát triển: DOBODY GLOBAL JOINT STOCK COMPANY

Ảnh màn hình

Hải Phòng Travel
Hải Phòng Travel
Hải Phòng Travel
Hải Phòng Travel
Hải Phòng Travel

Mô tả bởi nhà phát triển

Ứng dụng đặt vé xe của Hải Phòng Travel giúp cho hành khách mua vé nhanh chóng, không phải ra phòng vé vẫn có thể mua vé thông qua ứng dựng Hải Phòng Travel.
Hành khách chỉ cần tải ứng dụng Hải Phòng Travel, sau đó đăng ký tài khoản bằng số điện thoại của mình. Chọn tuyến đường, thời gian, và vị trí phù hợp để giữ chỗ hoặc thanh toán online mà không cần phải ra phòng vé để mua vé.
Chi tiết liên hệ: 19001767

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app Hải Phòng Travel

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--

Các danh mục liên quan