TraVinhInfo | Gọi Thức Ăn
4.0 / 22 đánh giá

TraVinhInfo | Gọi Thức Ăn

Nhà phát triển: Vo Hieu

Miễn phí

TraVinhInfo | Gọi Thức Ăn Miễn phí
4.0 / 22 đánh giá

TraVinhInfo | Gọi Thức Ăn

Nhà phát triển: Vo Hieu

Ảnh màn hình

TraVinhInfo | Gọi Thức Ăn
TraVinhInfo | Gọi Thức Ăn
TraVinhInfo | Gọi Thức Ăn
TraVinhInfo | Gọi Thức Ăn

Mô tả bởi nhà phát triển

Một số tính năng của ứng dụng
- Đặt món ăn trực tuyến
- Giao hàng nhanh
- Gọi xe máy
- Xem thông tin mua bán tại Trà Vinh
- Đăng tin rao vặt
- Tạo cửa hàng online
- Tuyển dụng Trà Vinh

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app TraVinhInfo | Gọi Thức Ăn

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--