Thăng Long Kỳ Đạo

Thăng Long Kỳ Đạo

Nhà phát triển: Thang Long Ky Dao

Miễn phí

Thăng Long Kỳ Đạo Miễn phí

Thăng Long Kỳ Đạo

Nhà phát triển: Thang Long Ky Dao

Ảnh màn hình

Thăng Long Kỳ Đạo
Thăng Long Kỳ Đạo
Thăng Long Kỳ Đạo
Thăng Long Kỳ Đạo
Thăng Long Kỳ Đạo
Thăng Long Kỳ Đạo
Thăng Long Kỳ Đạo
Thăng Long Kỳ Đạo
Thăng Long Kỳ Đạo
Thăng Long Kỳ Đạo
Thăng Long Kỳ Đạo
Thăng Long Kỳ Đạo
Thăng Long Kỳ Đạo
Thăng Long Kỳ Đạo

Mô tả bởi nhà phát triển

Học cờ trực tuyến cùng Thăng Long Kỳ Đạo.
Theo dõi các ván đấu và giải đấu mới nhất của chúng tôi.
Cập nhật bảng xếp hạng ELO các kỳ thủ Việt Nam.
Thẩm cờ và chia sẻ với mọi người.

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app Thăng Long Kỳ Đạo

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--