FTU E-Home
3.3 / 59 đánh giá

FTU E-Home

Nhà phát triển: Huan Pham

Miễn phí

FTU E-Home Miễn phí
3.3 / 59 đánh giá

FTU E-Home

Nhà phát triển: Huan Pham

Ảnh màn hình

FTU E-Home
FTU E-Home
FTU E-Home
FTU E-Home
FTU E-Home
FTU E-Home
FTU E-Home
FTU E-Home
FTU E-Home
FTU E-Home
FTU E-Home
FTU E-Home
FTU E-Home
FTU E-Home
FTU E-Home
FTU E-Home

Mô tả bởi nhà phát triển

FTU E-Home mang lại thông tin, phản hồi và tin tức liên quan cho người dùng. Cùng với đó, học sinh giảng viên Trường Đại học Ngoại Thương có thể trao đổi dễ dàng với nhau qua ứng dụng.

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app FTU E-Home

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--

Các danh mục liên quan