Giải toán rời rạc

Giải toán rời rạc

Nhà phát triển: Quang Phan

Miễn phí

Giải toán rời rạc Miễn phí

Giải toán rời rạc

Nhà phát triển: Quang Phan

Ảnh màn hình

Giải toán rời rạc
Giải toán rời rạc
Giải toán rời rạc
Giải toán rời rạc
Giải toán rời rạc
Giải toán rời rạc
Giải toán rời rạc
Giải toán rời rạc
Giải toán rời rạc
Giải toán rời rạc
Giải toán rời rạc
Giải toán rời rạc
Giải toán rời rạc
Giải toán rời rạc
Giải toán rời rạc
Giải toán rời rạc

Mô tả bởi nhà phát triển

Một ứng dụng để giải quyết các vấn đề của logic mệnh đề trong toán rời rạc.

+ Câu trả lời từng bước
Không chỉ có các câu trả lời chính xác mà ứng dụng còn cung cấp từng bước sử dụng các quy tắc tương đương và các quy tắc suy luận để đưa ra câu trả lời.

+ Giải quyết các vấn đề phổ biến nhất
Rút gọn biểu thức logic, Kiểm tra tương đương, Chứng minh một suy luận.

+ Không cần kết nối internet.
Giải quyết vấn đề của bạn ở bất cứ đâu mà không có internet.

+ Các quy tắc suy luận và các quy tắc tương đương quan trọng.
Kiểm tra lại các quy tắc tương đương và suy luận logic nếu bạn quên chúng.

+ Chế độ tối
Tiết kiệm pin và bảo vệ mắt.

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app Giải toán rời rạc

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--

Các danh mục liên quan