Y Tế Trực Tuyến - Công Chức

Y Tế Trực Tuyến - Công Chức

Nhà phát triển: Medinet

Miễn phí

Y Tế Trực Tuyến - Công Chức Miễn phí

Y Tế Trực Tuyến - Công Chức

Nhà phát triển: Medinet

Ảnh màn hình

Y Tế Trực Tuyến - Công Chức
Y Tế Trực Tuyến - Công Chức
Y Tế Trực Tuyến - Công Chức
Y Tế Trực Tuyến - Công Chức
Y Tế Trực Tuyến - Công Chức
Y Tế Trực Tuyến - Công Chức

Mô tả bởi nhà phát triển

Xử lý các vấn đề về hành vi vi phạm pháp luật khi hành nghề trong lĩnh vực y tế của các cá nhân và tổ chức trên địa bàn Tp.Hcm

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app Y Tế Trực Tuyến - Công Chức

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--