Smac Order T1

Smac Order T1

Nhà phát triển: Huyen Doan

Miễn phí

Smac Order T1 Miễn phí

Smac Order T1

Nhà phát triển: Huyen Doan

Ảnh màn hình

Smac Order T1
Smac Order T1
Smac Order T1
Smac Order T1

Mô tả bởi nhà phát triển

Kết nối phần mềm quản lý nhà hàng
- Order
- In Order
- Xác nhận
- Hủy/trả món
- Chiết khấu
- In tạm tính
- In thanh toán

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app Smac Order T1

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--