vnEdu LMS
1.9 / 3 N đánh giá

vnEdu LMS

Nhà phát triển: Vietnam Posts and Telecommunications Group

Miễn phí

vnEdu LMS Miễn phí
1.9 / 3 N đánh giá

vnEdu LMS

Nhà phát triển: Vietnam Posts and Telecommunications Group

Ảnh màn hình

vnEdu LMS
vnEdu LMS
vnEdu LMS
vnEdu LMS
vnEdu LMS
vnEdu LMS
vnEdu LMS
vnEdu LMS
vnEdu LMS
vnEdu LMS
vnEdu LMS
vnEdu LMS
vnEdu LMS

Mô tả bởi nhà phát triển

MỤC TIÊU HỆ THỐNG:

Hệ thống VNPT ELearning được xây dựng nhằm mục đích giúp nhà trường giải quyết được chi phí đào tạo nguồn lực, khắc phục hạn chế về thời gian, chi phí và nhân sự liên quan. Với ELearning, các cá nhân hay tổ chức đều có thể tự lập ra một trường học trực tuyến để tiếp nhận học viên, đào tạo và thu học phí hay cung cấp những bài thi, chứng chỉ như các cơ sở đào tạo khác. Đưa hệ thống Elearning vào ứng dụng trong đào tạo nguồn lực là xu hướng phát triển bền vững của nhiều công ty, tập đoàn lớn trong quá trình hội nhập.

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app vnEdu LMS

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--

Các danh mục liên quan