Max Edu Global

Max Edu Global

Nhà phát triển: NGUYEN NGOC DUNG

Miễn phí

Max Edu Global Miễn phí

Max Edu Global

Nhà phát triển: NGUYEN NGOC DUNG

Ảnh màn hình

Max Edu Global
Max Edu Global
Max Edu Global
Max Edu Global
Max Edu Global
Max Edu Global
Max Edu Global
Max Edu Global
Max Edu Global
Max Edu Global
Max Edu Global
Max Edu Global
Max Edu Global
Max Edu Global

Mô tả bởi nhà phát triển

Học trực tuyến

- Chủ đề bài học đa dạng
- Thực tế được cập nhật liên tục
- Không nặng nề lý thuyết
- Học viên sẽ cảm thấy hứng thú hơn và áp dụng ngay bất cứ lúc nào, môi trường nào
- Để khi cần thiết là sử dụng ngay, không đắn đo suy nghĩ

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app Max Edu Global

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--