Để Tôi Lái - Tài X‪ế‬

Để Tôi Lái - Tài X‪ế‬

Nhà phát triển: DE TOI LAI TECHNOLOGY JOINT STOCK COMPANY

Miễn phí

Để Tôi Lái - Tài X‪ế‬ Miễn phí

Để Tôi Lái - Tài X‪ế‬

Nhà phát triển: DE TOI LAI TECHNOLOGY JOINT STOCK COMPANY

Ảnh màn hình

Để Tôi Lái - Tài X‪ế‬
Để Tôi Lái - Tài X‪ế‬
Để Tôi Lái - Tài X‪ế‬
Để Tôi Lái - Tài X‪ế‬
Để Tôi Lái - Tài X‪ế‬
Để Tôi Lái - Tài X‪ế‬
Để Tôi Lái - Tài X‪ế‬
Để Tôi Lái - Tài X‪ế‬
Để Tôi Lái - Tài X‪ế‬
Để Tôi Lái - Tài X‪ế‬
Để Tôi Lái - Tài X‪ế‬
Để Tôi Lái - Tài X‪ế‬
Để Tôi Lái - Tài X‪ế‬
Để Tôi Lái - Tài X‪ế‬
Để Tôi Lái - Tài X‪ế‬
Để Tôi Lái - Tài X‪ế‬

Mô tả bởi nhà phát triển

Để Tôi Lái - Tài Xế, lái xe của khách về nhà.
Bạn chỉ cần bằng lái và mong muốn giúp đỡ lái xe của khách về nhà an toàn.
DeToiLai Taixe app sẽ giúp bạn tìm khách hàng.
Detoilai sẽ không lấy phí dịch vụ. Chi phí hoàn toàn là thoả thuận giữa bạn và khách.

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app Để Tôi Lái - Tài X‪ế‬

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--