Translate it - Dịch

Translate it - Dịch

Nhà phát triển: RBCOM

Miễn phí

Translate it - Dịch Miễn phí

Translate it - Dịch

Nhà phát triển: RBCOM

Ảnh màn hình

Translate it - Dịch
Translate it - Dịch
Translate it - Dịch
Translate it - Dịch
Translate it - Dịch
Translate it - Dịch
Translate it - Dịch
Translate it - Dịch
Translate it - Dịch
Translate it - Dịch

Mô tả bởi nhà phát triển

ĐẶC TRƯNG

• Bản dịch bằng hơn 100 ngôn ngữ.
• Có sẵn giọng nói nam và nữ.
• Chuyển đổi giữa các phương ngữ khác nhau.
• Từ điển ngoại tuyến với khoảng 10.000 từ.
• Phrasebook ngoại tuyến mở rộng với 300 cụm từ được xác định rõ.
• Chuyển ngữ, Chia sẻ dịch, Giữ yêu thích và lịch sử dịch.

TÍNH NĂNG CHUYÊN NGHIỆP

• Dịch máy ảnh.
• Chế độ hội thoại bằng giọng nói.
• Chế độ ngoại tuyến để dịch văn bản và giọng nói.
• Bản dịch không giới hạn.
• Kinh nghiệm dịch thuật không có quảng cáo.

ỦNG HỘ

Liên lạc với chúng tôi tại support@rbcom.co. Hãy để lại cho chúng tôi ấn tượng và phản hồi của bạn
---
Điều khoản đăng ký tự động gia hạn:
* Thanh toán sẽ được tính vào Tài khoản iTunes khi xác nhận mua hàng.
* Đăng ký tự động gia hạn trừ khi tự động gia hạn bị tắt ít nhất 24 giờ trước khi kết thúc giai đoạn hiện tại.
* Tài khoản sẽ được tính phí cho việc gia hạn trong vòng 24 giờ trước khi kết thúc giai đoạn hiện tại và xác định chi phí gia hạn.
* Đăng ký có thể được quản lý bởi người dùng và tự động gia hạn có thể bị tắt bằng cách truy cập Cài đặt tài khoản của người dùng sau khi mua.
* Bất kỳ phần chưa sử dụng nào trong thời gian dùng thử miễn phí, nếu được cung cấp, sẽ bị hủy bỏ khi người dùng mua đăng ký cho ấn phẩm đó, nếu có.
Bạn có thích ứng dụng này không? Vui lòng cho chúng tôi biết bằng cách xếp hạng chúng tôi và để lại đánh giá trên App Store. Điều này sẽ giúp chúng tôi cải thiện ứng dụng một cách đáng kể để cung cấp nội dung hữu ích và đáng kinh ngạc hơn cho bạn.

Cảm ơn bạn đã ở với chúng tôi!

Đọc Chính sách bảo mật và Điều khoản dịch vụ của chúng tôi:

https://www.rbcom.co/privacy-policy-translate-it

https://www.rbcom.co/terms-conditions-transTable-it

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app Translate it - Dịch

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--