bWork - Ứng dụng chấm công

bWork - Ứng dụng chấm công

Nhà phát triển: Tuan Nguyen

Miễn phí

bWork - Ứng dụng chấm công Miễn phí

bWork - Ứng dụng chấm công

Nhà phát triển: Tuan Nguyen

Ảnh màn hình

bWork - Ứng dụng chấm công
bWork - Ứng dụng chấm công
bWork - Ứng dụng chấm công
bWork - Ứng dụng chấm công
bWork - Ứng dụng chấm công
bWork - Ứng dụng chấm công
bWork - Ứng dụng chấm công

Mô tả bởi nhà phát triển

Ứng dụng chấm công & tính lương đa nền tảng, tự động ghi nhận chấm công cho nhân viên trực tiếp trên điện thoại thay cho máy chấm công
truyên thống, đồng thơi tự động tính lương hàng tháng cho nhân viên.

Chấm công trực tuyến
- Chấm công bằng điện thoại thông qua GPS, wifi & nhận diện khuôn mặt
- Thay thế chấm công truyền thống, máy chấm công cũ
- Tự động tổng hợp nhanh chóng, tức thì
- Giám sát vị trí làm việc nhân viên, giám sát đi trễ/về sớm...
Tính lương tự động
- Tự động tổng hơp và tính lương nhân viên
- Kết hợp lương thưởng/phạt cụ thể từng người
- Nhân viên xem trực tiếp tiền lương cơ bản, lương thưởng phạt, lương chính thức
Quản lý ca làm việc hiệu quả
- Quản lý ca lam việc từng nhân viên
- Linh động giờ chấm công (checkin/checkout)
- Hỗ trợ cấu hình đi sớm, về trễ
- Cấu hình linh động ngày nghỉ, ngày lễ...
- Phê duyệt từ chối nghỉ phép
Quản lý chung
- Quản lý danh sách nhân viên
- Quản lý thông tin cụ thể từng nhân viên: thông tin cá nhân, thông tin làm việc, thông tin lương...
- Thông báo tức thời đến từng nhân viên hay toàn bộ nhân viên công ty.
- Quy đinh nền nếp, kỷ luật

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app bWork - Ứng dụng chấm công

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--