Biin Doctor
5.0 / 2 đánh giá

Biin Doctor

Nhà phát triển: VietSens Technology Group JSC

Miễn phí

Biin Doctor Miễn phí
5.0 / 2 đánh giá

Biin Doctor

Nhà phát triển: VietSens Technology Group JSC

Ảnh màn hình

Biin Doctor
Biin Doctor
Biin Doctor
Biin Doctor
Biin Doctor
Biin Doctor

Mô tả bởi nhà phát triển

Ứng dụng kết nối bác sỹ và với bệnh nhân tại Việt Nam. Cho phép bác sỹ xem được thông tin y bạ của bệnh nhân và tư vấn bệnh cho người dân

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app Biin Doctor

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

Cài đặt cho điện thoại Android

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại Google Play Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "Cài Đặt" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--