Vietnam Health Declaration
2.9 / 591 đánh giá

Vietnam Health Declaration

Nhà phát triển: Văn phòng Bộ Y Tế

Miễn phí

Vietnam Health Declaration Miễn phí
2.9 / 591 đánh giá

Vietnam Health Declaration

Nhà phát triển: Văn phòng Bộ Y Tế

Ảnh màn hình

Vietnam Health Declaration
Vietnam Health Declaration
Vietnam Health Declaration
Vietnam Health Declaration
Vietnam Health Declaration
Vietnam Health Declaration

Mô tả bởi nhà phát triển

Phòng chống Corona giúp bạn an toàn và được hỗ trợ, bạn cũng có thể phản ánh những thông tin về dịch bệnh. Các tính năng chính:
Khai báo y tế nhập cảnh ở sân bay, cửa khẩu
Khai báo y tế nội địa
Xem lại các tờ khai y tế đã nhập

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app Vietnam Health Declaration

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

Cài đặt cho điện thoại Android

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại Google Play Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "Cài Đặt" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--