Nhóm cho Telegram

Nhóm cho Telegram

Nhà phát triển: AppBrother

Miễn phí

Nhóm cho Telegram Miễn phí

Nhóm cho Telegram

Nhà phát triển: AppBrother

Ảnh màn hình

Nhóm cho Telegram
Nhóm cho Telegram
Nhóm cho Telegram
Nhóm cho Telegram
Nhóm cho Telegram
Nhóm cho Telegram
Nhóm cho Telegram

Mô tả bởi nhà phát triển

Hàng ngàn Telegram Group, Channels, Sticker và Bot đã đăng ký trong Telegram Group DB.

【Gửi tới những người dùng Telegram nói chung】

• Bạn có thể tham gia các nhóm hoặc kênh này bằng cách chỉ cần nhấp vào nó, Nó sẽ mở Nhóm hoặc Kênh trong Telegram Messager sau đó.

• Tìm kiếm các Nhóm hoặc Kênh Telegram theo danh mục, hoặc thậm chí tìm kiếm theo các từ khóa.

• Nhận dữ liệu Thống kê về sự phát triển của memeber và người đăng ký

• Hệ thống cập nhật tự động và định kỳ các thông tin như Số thành viên, Mô tả, chức danh của Nhóm hoặc Kênh Telegram.

• Thêm bộ hình dán Telegram mới nhất hoặc tìm bộ hình dán bạn thích.

• Thêm bot để mở rộng chức năng của Telegram Messager.


【Gửi tới quản trị viên của Telegram Group, Channel, Bot, Sticker】

Đăng ký Nhóm, Kênh, Bot, Hình dán của bạn trong Ứng dụng của chúng tôi có thể giúp bạn quảng bá nội dung của mình cho hàng nghìn người dùng khác nhau mỗi ngày.

• Phát triển nhóm và kênh của bạn

• Nhận bản ghi thống kê về Nhóm hoặc Kênh của bạn

• Chức năng Quảng bá trong ứng dụng của chúng tôi cho phép bạn đưa Nhóm hoặc Kênh Telegram lên đầu kết quả sắp xếp mặc định miễn phí.

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app Nhóm cho Telegram

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--