SmartLMS ETEP

SmartLMS ETEP

Nhà phát triển: Viettel Information and Communications Technology solutions center

Miễn phí

SmartLMS ETEP Miễn phí

SmartLMS ETEP

Nhà phát triển: Viettel Information and Communications Technology solutions center

Ảnh màn hình

SmartLMS ETEP
SmartLMS ETEP
SmartLMS ETEP

Mô tả bởi nhà phát triển

Là một hệ thống LMS (Learning Management System) được sử dụng để dạy và học trực tuyến phù hợp với các Sở Giáo dục và đào tạo; cung cấp một giải pháp hoàn thiện cho tất cả hoạt động đào tạo trực tuyến, có thể thay thế hoàn toàn đào tạo offline truyền thống, mang lại hiệu quả cao về chất lượng đào tạo.

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app SmartLMS ETEP

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--