Đa Khoa Quảng Ninh - Nucia
5.0 / 2 đánh giá

Đa Khoa Quảng Ninh - Nucia

Nhà phát triển: FPT INFORMATION SYSTEM CORPORATION

Miễn phí

Đa Khoa Quảng Ninh - Nucia Miễn phí
5.0 / 2 đánh giá

Đa Khoa Quảng Ninh - Nucia

Nhà phát triển: FPT INFORMATION SYSTEM CORPORATION

Ảnh màn hình

Đa Khoa Quảng Ninh - Nucia
Đa Khoa Quảng Ninh - Nucia
Đa Khoa Quảng Ninh - Nucia
Đa Khoa Quảng Ninh - Nucia
Đa Khoa Quảng Ninh - Nucia
Đa Khoa Quảng Ninh - Nucia
Đa Khoa Quảng Ninh - Nucia
Đa Khoa Quảng Ninh - Nucia

Mô tả bởi nhà phát triển

Mô tả:
• Nucia là ứng dụng dành cho mọi bệnh viện, quản lý người bệnh trong quá trình điều trị. Ứng dụng là một thể thống nhất và tối ưu hóa việc sử dụng các nguồn lực. Nucia hỗ trợ các nghiệp vụ của nhân viên y tế trở nên đơn giản và thuận tiện hơn.

• Nucia có thể dễ dàng áp dụng tại các bệnh viện dựa vào quy trình đã được nghiên cứu, thiết kế trên nền tảng vững chắc và khoa học. Nucia là ứng dụng di động thuận tiện cho việc ghi nhận thông tin khi thăm khám trực tiếp, theo dõi người bệnh 24/24, nhập nhanh thông tin chăm sóc ngay tại giường bệnh… Nucia giúp bệnh viện tối ưu thời gian khám chữa bệnh trên từng người bệnh và ứng dụng dễ dàng tích hợp – kết nối với các phân hệ hiện tại và tương lai.

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app Đa Khoa Quảng Ninh - Nucia

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--