Shipping Men
2.8 / 202 đánh giá

Shipping Men

Nhà phát triển: Hien Nguyen Thu

Miễn phí

Shipping Men Miễn phí
2.8 / 202 đánh giá

Shipping Men

Nhà phát triển: Hien Nguyen Thu

Ảnh màn hình

Shipping Men
Shipping Men
Shipping Men
Shipping Men
Shipping Men
Shipping Men

Mô tả bởi nhà phát triển

- Ứng dụng Shipping giúp kết nối giữa các shipper, xe ôm công nghệ với những người có nhu cầu sửu dụng các dịch vụ sau:
• Loại hình giao thức ăn: Cung cấp dịch vụ kết nối giữa khách hàng và shipper khi có nhu cầu mua hộ thức ăn, uống
• Loại hình giao hàng hộ: Cụng cấp dịch vụ kết nối giữa khách hàng và shipper khi có nhu cầu cần gởi hàng đi giao, gửi
• Loại hình Xe Ôm Shipping: Cung cấp dịch vụ kết nối giữa hành khách và tài xế xe máy chở khách.

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app Shipping Men

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--