OweMe - Quản lý n‪ợ‬

OweMe - Quản lý n‪ợ‬

Nhà phát triển: Wzp Solutions Lda

Miễn phí

OweMe - Quản lý n‪ợ‬ Miễn phí

OweMe - Quản lý n‪ợ‬

Nhà phát triển: Wzp Solutions Lda

Ảnh màn hình

OweMe - Quản lý n‪ợ‬
OweMe - Quản lý n‪ợ‬
OweMe - Quản lý n‪ợ‬
OweMe - Quản lý n‪ợ‬
OweMe - Quản lý n‪ợ‬
OweMe - Quản lý n‪ợ‬
OweMe - Quản lý n‪ợ‬
OweMe - Quản lý n‪ợ‬
OweMe - Quản lý n‪ợ‬
OweMe - Quản lý n‪ợ‬
OweMe - Quản lý n‪ợ‬

Mô tả bởi nhà phát triển

Trình quản lý nợ trực quan giúp bạn theo dõi ai nợ bạn tiền.
Nhắc nhở về tất cả các khoản nợ chưa thanh toán của bạn.
Hãy để mắt đến nơi tiền của bạn đã đi!

OweMe là một người quản lý nợ cho phép bạn theo dõi ai nợ bạn tiền. Ứng dụng ghi nhớ cho bạn về các khoản nợ chưa thanh toán và cung cấp tổng quan về tất cả các khoản nợ chưa thanh toán để bạn không bao giờ phải tự hỏi tiền của bạn đã đi đâu.

CÁC TÍNH NĂNG PRO
• Tất cả Air Apps
• Sử dụng không giới hạn
• 100% không có quảng cáo
• Tất cả tính năng

Lựa chọn từ các gói đăng ký khác nhau. Những tùy chọn đăng ký tiêu chuẩn của chúng tôi là:
Thuê bao 1 tháng
Thuê bao 1 năm

Số tiền thanh toán cho gói đăng ký sẽ được trừ vào tài khoản iTunes của bạn tại thời điểm xác nhận mua hàng và khi bắt đầu mỗi kỳ gia hạn. Gói đăng ký với thời hạn dùng thử miễn phí sẽ tự động gia hạn thành gói đăng ký tính phí. Bạn có thể hủy gói đăng ký hoặc gói dùng thử miễn phí tại mục cài đặt iTunes chậm nhất là 24 giờ trước khi kết thúc thời hạn dùng thử miễn phí. Gói đăng ký sẽ bị hủy ngay sau ngày cuối cùng của thời hạn đăng ký hiện tại và bạn sẽ được hạ xuống gói dịch vụ miễn phí. Nếu bạn mua gói đăng ký trả phí khi còn trong thời gian dùng thử miễn phí, thời gian dùng thử còn dư (nếu có) sẽ bị mất đi.


Facebook: https://www.facebook.com/airappsco

Twitter: https://twitter.com/airappsco

Instagram: https://www.instagram.com/airappsco

Chính sách bảo mật: https://airapps.co/privacy

Điều khoản sử dụng: https://airapps.co/terms

Hỗ trợ: support@airapps.co

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app OweMe - Quản lý n‪ợ‬

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--