E-Coffee

E-Coffee

Nhà phát triển: BusinessEngine

Miễn phí

E-Coffee Miễn phí

E-Coffee

Nhà phát triển: BusinessEngine

Ảnh màn hình

E-Coffee
E-Coffee
E-Coffee
E-Coffee

Mô tả bởi nhà phát triển

App E-Coffee là Giải pháp đột phá của Tập đoàn Trung Nguyên cho thương hiệu E-Coffee giúp hàng triệu Khách hàng có thể dễ dàng tìm kiếm, đặt hàng... từ những cửa hàng E-Coffee gần nhất!

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app E-Coffee

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--